Relevante opplysninger om meg selv    Kontakt Bernhard Halvorsen jr.     Eiendom    Praksis    English page    send e.mail    Aktuelt