Bernhard O. Halvorsen jr.
 

BERNHARD O. HALVORSEN JR.

Advokat - Frogner advokatkontor

Medlem av Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Medlem av Oslo Handelsstands Forening 

Medlem av Den Norske Advokatforening

Udenrigsministeriet i Danmark har i en årrekke vist til advokat Bernhard O. Halvorsen jr. for juridisk bistand i Norge. Dette i likhet med Kunnskapsdepartementet i Norge, som har vist til Frogner advokatkontor og advokat Bernhard O. Halvorsen jr. på sin nettside Utdanning.no - en offentlig og kvalitetssikret portal benyttet som standard for yrker og utdanninger i Norge.

CURRICULUM VITAE

Utdannelse

Utdannelse: Advokat, advokatbevilling, cand.jur. Stor avhandling om beviskrav / forsikringsrett.   

Fag tatt senere: Medisin grunnstudium, sykdomslæren.

Spesialfag i entreprise.

 

Praksis

Eier av Frogner advokatkontor 2013- (ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / post@frogneradvokat.no). Partner og advokat i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS 2009-2013, Advokatfirmaet Tryti (Tryti Advokatfirma Helge A. (Arvid) Tryti) og Tryti & Co AS 2005-2009, Advokatfirmaet Robertsen AS 2003-2005. 

Styreverv og eierskap: Frogner advokatkontor 2013-, IFW AS 2010-2013, Halvorsen Drift AS 2010-2017, Alba Eiendom AS 2010-2017, Lofoten boligbyggelag 2005, Laudabel Eiendom 1999-, Laudabel Forlag 1996-.

Under studietiden: Riksadvokatembetet 1999, ØKOKRIM 1999, Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 2000, Tromsø boligbyggelags eiendomsmegling 2001-2002, Advokatene Brox & Eriksen 1999, Advokat Bernhard Halvorsen (nå dommer) A-megling og inkasso 1990-1996, Lensmannen i Lenvik 1991.

 

Et utvalg utgivelser

Domssamling i forvaltningsrett, arbeidsrett, arverett og familierett / barnerett med førsteamanuensis (nå professor) dr. juris Gunnar Eriksen og fhv. justitiarius Anna Louise Beer 1996.

Universitetsforlagets Lov og Rett 2000 side 182 flg.: "Oppreisning i anledning uberettiget straffeforfølgning" - sml. senere læreboken i Straffeprosess av professor dr. juris Johs. Andenæs. (Artikkelen kom til under praksisopphold hos Riksadvokaten og Økokrim).

Universitetsforlagets Lov og Rett 2000 side 318 flg.: "Pant i tingsinnbegrep - en kort gjennomgang av enkelte endringer".

Stor avhandling ved Det juridiske fakultet 2002: "Beviskravet ved mistanke om at sikrede forsettlig har fremkalt skadeforsikringstilfellet" - sensurert av høyesterettsdommer (nå professor) dr. juris Skoghøy m.fl., veileder høyesterettsdommer dr. juris Falkanger. 

Juristkontakt 2003 nr. 6 side 34 flg.: "Mobbesaker i skolen er politisaker". 

Universitetsforlagets Lov og Rett 2003 side 170 flg.: "Samfunsstraff - noen erfaringer så langt, og veien videre". 

Juristkontakt 2003 nr. 1 side 43: "Voldsoffererstatning".

Advokatbladet 2003 nr. 7 side 51: "Hvordan begjære mortifikasjon?"

Juristkontakt 2004 nr. 2 side 49: "Farskap"

Advokatbladet 2005 nr. 8 og Journalisten, 10.05.2005: "Medias betydning i asylsaker".

Juristkontakt 2006: "Noen erfaringer med lagrette".

Byggeindustrien 2006 nr. 6 side 36: "Entreprenørens ansvar for skade i byggeperioden".

Byggeindustrien 2006 nr. 13 side 91: "Endring, varsling og konsekvenser, NS 8405".

Juristkontakt 2006 nummer 7 side 41: "Politiuniform i retten".

Juristkontakt 2007 nr. 2 på side 45: "Noen rettsgenetiske erfaringer - nytt institutt for DNA-analyse".

Politiforum 2007 nr. 6/7 på side 36 og 37: "Noen rettsgenetiske erfaringer - nytt institutt for DNA-analyse".

Juristkontakt 2008 nr 9 på side 50: "Håndverkerklagenemnda".

Rett på sak 2009 nr. 2 på side 16: "DNA-analyser -Vil gjøre en forskjell".

Oslo Handel 2010, juli, på side 5: "Ny lov om varemerkeregistrering".

 

Forelesninger

Forelesning i arverett for et 20-talls pensjonistforeninger i Troms fylke 2000.

Forelesning i opplæringslovens § 9a-3 (mobbeparagrafen) for Landsforeningen Rettferd for Taperne - åpent folkemøte i Tromsø 2003.

 

  Annet

Har ført både momsregnskap og ordinært regnskap.

Fordypning i engelsk og tysk 1993-1995.

HMS-kurs 2010.

 


Hjem