Nye avgjørelser / rettsavgjørelser / dommer innen bygg og anlegg / entreprise

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@frogneradvokat.no

-Å avklare hvorvidt det foreligger behov for juridisk bistand eller ikke - trenger ikke å koste noe.

 

-Ansvar ved stiftelse av borettslag. Lagmannsretten fant at utbyggerne hadde opptrådt i strid med borettslagets interesser mens de representerte laget som styremedlemmer. Borettsaget ble pådratt for høyt lån. Lånet gikk til utbyggerne selv i form av omkostninger og fortjeneste. Borettslaget ble tilkjent 5 millioner kr. i erstatning. LB-2010-068790.

-Dagbøter / dagmulkt etter bustadoppføringslovens § 18. Det forelå ikke avtale om spesifikt ferdigstillelsestidspunkt. Utsagn fra eiendomsmegler eller visningsassistenter rokket ikke ved dette. Kravet om dagmulkt ikke tatt til følge. Konkret avtaletolkning. HR-2011-00951-A.

-Dagbøter / dagmulkt etter bustadoppføringsloven. Det forelå ikke avtale om spesifikt ferdigstillelsestidspunkt. Dog - fordi selger på kontraktstidspunktet var klar over at prognosen for ferdigstillelse var uholdbar, forelå det mislighold av kontrakten. Utbygger måtte identifiseres med arkitekten. Det forelå uaktsomhet, jf. § 10. Krav om dagmulkt derfor tatt til følge. HR-2011-00952-A.

Hjem