Fritak for revisor

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

 

Ved lov av 15. april 2011 nr. 10 ble det vedtatt endringer i aksjelovens kapittel 7. Selskaper som oppfyller følgende krav fritas nå for revisjonsplikt:

Generalforsamlingen må dertil fatte vedtak om å benytte fritaket med flertall som ved vedtektsendring.

 

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

Hjem