Merverdiavgiftsrepresentant (mva-representant) i Norge

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

 

Merverdiavgiftspliktig utlenlandsk virksomhet uten forretnings- eller hjemsted i Norge må ha en mva-representant i Norge. Dette følger av den norske merverdiavgiftslovens § 2-1 femte ledd.

 

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

Hjem