NS 8401 og NS 8402.

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

De to rådgivningskontraktene forelå i nye versjoner 01.10.2010. Det var en delrevisjon, og angikk erstatningsgrensene i standardene.

 

Hjem