Nye standarder for totalentreprise

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

Standard Norge fastsatte 1. juli 2011 følgende nye standarder for totalentreprise og totalunderentreprise:

NS 8407 og NS 8417 erstatter NS 3431 og NS 3406.

Følgende punkter er sentrale endringer:

Komiteene som har utarbeidet NS 8407 og NS 8417 har begge vært ledet av professor dr. juris Knut Kaasen fra Det juridiske fakultet i Oslo.

 

 

Hjem