Nytt om offentlige anskaffelser.

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 eller epost bernhard.halvorsen@frogneradvokat.no

-Å avklare hvorvidt det foreligger behov for juridisk bistand eller ikke - trenger ikke å koste noe.

Fra 01.07.2012 overtar domstolen håndhevelsen av offentlige anskaffelser. KOFA blir igjen et rent rådgivende organ. Domstolen kan nå annullere kontrakter, avkorte løpetiden - samt ilegge gebyrer. Dette gjelder bare for konkurranser kunngjort etter den 01.07.2012. Foreligger ikke kunngjøring gjelder ovennevnte for kontrakter inngått etter denne dato. 

Hjem