Nye avgjørelser / rettsavgjørelser / dommer i Norge vedrørende offentlig anskaffelse

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 eller epost bernhard.halvorsen@frogneradvokat.no

-Å avklare hvorvidt det foreligger behov for juridisk bistand eller ikke - trenger ikke å koste noe.

-Erstatningskrav fra forbigått tilbyder. Offentlig anbudskonkurranse vedrørende veivedlikehold. Krav om erstatning for den positive kontraktsinteresse fra forbigått tilbyder førte frem. Kriteriene var 50% kvalitet - hvilket var tvistegjenstanden. Lagmannsretten mente det forelå faktiske feil og usaklige/uforsvarlige vurderinger knyttet til evalueringen av tilbudene. Saksøker, entreprenøren, fikk noe redusert erstatning med henvisning til tapsbegrensningsplikten. Drammen kommune måtte like fullt betale kr. 8.000.000 til entreprenøren.

-Offentlige anskaffelser. Tildelingsbeslutning. Helse Sør-Øst arrangerte åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for levering av søvnbehandlingsutstyr. En leverandøren i konkurranse med en annen fikk medhold i at tildelingen av anskaffelsen til konkurrenten var ulovlig. Vekting m.m. LE-2011-50469.