Om offentlige anskaffelser

 -Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

 

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for omlag 330 milliarder kroner årlig.

Under finnes noen stikkord knyttet til prosessen rundt offentlige anskaffelser:

De anskaffelsesrettslige grunnprinsipper rommer krav til

Anskaffelsen fordrer konkurransedokumenter. Begrepet rommer

Etter mottatt tilbud må oppdragsgiver foreta to vurderinger

Tildelingskriteriene kan være

Kriteriene skal enten vektes eller prioriteres, før oppdragsgiver deretter meddeler tildelingen.

Oppdragsgiver har en begrunnelsesplikt.

Tildelingsbeslutningen kan annuleres.

Konkurransen kan videre avlyses.

Fortrinnsvis inngås imidlertid kontrakt.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

 

Hjem