Nye avgjørelser / rettsavgjørelser / dommer i Norge innen forretnings- og selskapsrett m.m.

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 eller epost bernhard.halvorsen@frogneradvokat.no

-Å avklare hvorvidt det foreligger behov for juridisk bistand eller ikke - trenger ikke å koste noe.

-Avvergelse av konkurs. I rettsmøte vedrørende konkursbegjæring fremsatte debitor krav om gjeldsforhandling. Sistnevnte må retten først ta stilling til - før konkurs kan åpnes. LB-2011-93255. 

-Bankgaranti. Tolkning av bankgaranti stilt til sikkerhet for et verfts betalingsforpliktelse overfor underleverandør. Uklarheter rundt omfang og vilkår for betalingsplikt, termin eller ferdigstillelse m.m. Som forfatter av teksten måtte banken bære ansvaret for den uklarhet som oppstod. HR-2011-02228-A.

-Styreansvar. Erstatning mot styreformann i en stiftelse. Styreformannen hadde opptrådt uaktsomt da han tillot nye innskudd til en ordning som var rettslig tvilsom og som utsatte giver for risiko da økonomien var svak. HR-2011-00815-A.

-Svart arbeid. En kunde hadde sagt til lokalavisa at håndverkerfirmaet drev svart arbeid. Retten fant at dette var ærekrenkende. Beskyldningen ble mortifisert. Kunden måtte betale kr. 10.000 i oppreisning samt betale for å få dommen publisert i lokalavisa. TSAFO-2010-65936.

Hjem