Nye avgjørelser / rettsavgjørelser / dommer innen varemerkerett

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 eller epost bernhard.halvorsen@frogneradvokat.no

-Å avklare hvorvidt det foreligger behov for juridisk bistand eller ikke - trenger ikke å koste noe.

-Varemerkeinngrep. Saken gjaldt bokserien "Påske krim" fra 2009 til 2012 samt Freias "Kvikk lunsj". 2009-utgaven var så og si identisk med Kvikk lunsj sitt utseende. Lagmannsretten kom frem til at utgaven innebar en urimelig utnyttelse av varemerket på grunn av den sterke likheten i utseende samt faren for utvanning av varemerket. LB-2011-10084.

-Annonsering på Google. Interflora mot Mark & Spenser. Begge leverte blomster. Mark & Spencer hadde i anledning annonse på Google valgt "Interflora" som søkeord. EU-domstolen sa at konkurrenten slik kan oppnå en reell fordel fordi kundene da ledes mot Mark & Spencer isedenfor den opprinnelige varemerkeinnehaver. Annonsøren må betale kompensasjon for bruken til varemerkeinnehaveren. Sak C-323-09.

 Hjem