Redusert krav om aksjekapital i AS

-Av advokat Bernhard Halvorsen jr.

 

Ved lovendring som trådte i kraft den 01.01.2012 ble kravet til egenkapital i AS satt ned fra kr. 100.000 til kun kr. 30.000. Dette fremkommer av aksjelovens § 3-1.

Et av formålene er å imøtegå den økende etableringen av såkalte NUF.

Fra før av er AS fritatt fra revisjonsplikt, se mer her.

Endringene gjør det nå attraktivt å velge AS som selskapsform.

 

For eventuelle spørsmål ta gjerne kontakt på telefon (+47) 92614415 / epost bernhard.halvorsen@bernhardhalvorsen.no

 

Hjem